ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 

กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 8-10 มกราคม 2563
กำหนดการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กำหนดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
กำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2562 สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเรียนบ่อแก้ววิทยา อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และตัวแทนคณะครู ได้เข้ามอบขนมและของรางวัลให้กับ โรงเรีบนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านวังโขน โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย และโรงเรียนบ้านพานทอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้นำเงินที่ได้จากการรวบรวมจากคณะครูและนักเรียน มอบให้กับ ครอบครัวของนักเรียน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้วววิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายปรีชา มีสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุม 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/62
ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม To Be Number One โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ในโอกาสเข้ารับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และจัดกิจกรรมวันคริสมาส
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 จากทั้งหมด 29 โรงเรียน
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกวีคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 23 จากทั้งหมด 44โรงเรียน
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 17 จากทั้งหมด 36 โรงเรียน
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 44 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยครูสุจิตรา เชื้อกุลนันท์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และ เด็กชายจักราวุธ พุทธา เด็กหญิงวันวิษา คำประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายศักดิ์ดา ภูสีดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก อาทิ อำเภอไทรงาม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอขอบพระคุณ ร้านน้ำแข็งบ่อแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 วงโปงลางชมรม To Be Number One โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เข้าร่วมแสดง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti Corruption Day) 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 4-6 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ได้นำชมรม TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง ได้เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานวิชาการ ได้จัดประชุม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤธิ์ O-net
เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะสงฆ์ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม ได้เข้ามาแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงให้กับนักเรีย นบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับ นายสุเทพ พงษ์ไทยสง สาธารณสุขอำเภอไทรงามและคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม และหารือเรื่อง การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร คงเถื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดินทน ระยะ 5 กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ คั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานบริหารงานทั่วไป และงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ครูทีปรึกษาแต่ละชั้นเรียน ได้ประชุมร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการดูแลนักเรียนในเรื่องของ ระเบียบวินัยและพฤติกรรม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้มีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำ ภาคเรียนที่ 2 / 2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน เป็นประธานเปิดกองลูกเสือในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีไทย โดยมีนายปรีชา มีสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธี และมีท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน
"คนดี ศรี บ.ว. " โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอประกาศยกย่องความดีและชื่นชม นายชินกร เกณฑ์ขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เก็บสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนัก 2 บาท ได้ที่วัดป่าไทรงามและนำส่งคืนให้เจ้าของ ซึ่งเจ้าของสร้อยข้อมือทองคำคือ นางธนัญญา ไชยนันทน์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรไทรงาม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อนำไปถวายวัด เนื่องวันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยจุดประสงค์ของการประดิษฐ์กระทงเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยครูสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์ และครูจินตนา พัฒนาเวช ได้เข้าการร่วมประชุมสัญจรตำบลหนองคล้า ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่เจริญพร โดยมี นายมานพ นิ่มทับทิม รักษาราชการแทนนายอำเภอไทรงาม เป็นประธานการประชุม และมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู