ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งนักเรียนม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 8-10 มกราคม 2563
กำหนดการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กำหนดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
กำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2562 สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเรียนบ่อแก้ววิทยา อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

 

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์กราดยิง ณ ห้างเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในโอกาสเข้ามาติดตามและเยี่ยมชม การเรียนการสอนเพศวิถี
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เข้ารับเกียรติบัตร รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับความเมตตาจากพระครูวชิรปัญโญภาส รองเจ้าคณะอำเภอไทรงาม ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดสอบ Pre-O-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน และการแข่งขันการเขียนพู่กันจีน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับความอนุเคราะห์ จากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้สื่อปลอดภัยเด็กไทยรู้ทันสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในโอกาสเข้ามาติดตามการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ (Team For Education: TFE) รอบที่ 3
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และตัวแทนคณะครู ได้เข้ามอบขนมและของรางวัลให้กับ โรงเรีบนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านวังโขน โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย และโรงเรียนบ้านพานทอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้นำเงินที่ได้จากการรวบรวมจากคณะครูและนักเรียน มอบให้กับ ครอบครัวของนักเรียน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้วววิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายปรีชา มีสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุม 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/62
ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม To Be Number One โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ในโอกาสเข้ารับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และจัดกิจกรรมวันคริสมาส
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 จากทั้งหมด 29 โรงเรียน
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกวีคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 23 จากทั้งหมด 44โรงเรียน
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 17 จากทั้งหมด 36 โรงเรียน
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 44 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยครูสุจิตรา เชื้อกุลนันท์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และ เด็กชายจักราวุธ พุทธา เด็กหญิงวันวิษา คำประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายศักดิ์ดา ภูสีดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก อาทิ อำเภอไทรงาม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอขอบพระคุณ ร้านน้ำแข็งบ่อแก้ว ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 วงโปงลางชมรม To Be Number One โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เข้าร่วมแสดง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti Corruption Day) 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 4-6 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู