ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ใน วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม คนดี To be number one
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และคณะครู ให้การตอนรับคณะกรรมการ การประเมินคงสภาพสถานศึกษาพอเพียง ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมปลูกและปรับปรุงแผนด้านพลังงาน สำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังชุมชน โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "เพื่อสร้างถนนคอนกรีต" โดยมีนางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่บูรณาการของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และตัวแทนคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ...
เมื่อวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนบ่อแก้ววิทยานำนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ...  
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2563  
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และคณะครู ได้นำเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานีตำรวจภูธรไทรงาม ภายใต้การบริหารของ พ.ต.อ. ณรงศักดิ์ ศรีนารอด ผกก.สภ.ไทรงามโดย มอบหมายให้ ร.ต.อ. ณรงค์ นิยม มาให้ความรู้และให้คำแนะนำ เรื่อง มาตรการป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ให้การตอนรับ นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอไทรงาม ในโอกาสที่เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู