ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
     
มัธยมศึกษาปีที่ 2
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3
     
มัธยมศึกษาปีที่ 4
     
มัธยมศึกษาปีที่ 5
     
มัธยมศึกษาปีที่ 6
     
รวม
     

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
23
23
46
มัธยมศึกษาปีที่ 2
35
18
53
มัธยมศึกษาปีที่ 3
29
18
51
มัธยมศึกษาปีที่ 4
17
25
42
มัธยมศึกษาปีที่ 5
22
31
53
มัธยมศึกษาปีที่ 6
26
21
47
รวม
152
140
292

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
36
18
54
มัธยมศึกษาปีที่ 2
26
25
51
มัธยมศึกษาปีที่ 3
23
25
48
มัธยมศึกษาปีที่ 4
21
35
56
มัธยมศึกษาปีที่ 5
24
26
50
มัธยมศึกษาปีที่ 6
26
16
42
รวม
156
147
303

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
30
25
55
มัธยมศึกษาปีที่ 2
28
26
54
มัธยมศึกษาปีที่ 3
44
40
84
มัธยมศึกษาปีที่ 4
29
29
58
มัธยมศึกษาปีที่ 5
31
26
57
มัธยมศึกษาปีที่ 6
30
37
67
รวม
192
183
375

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
29
28
57
มัธยมศึกษาปีที่ 2
44
35
79
มัธยมศึกษาปีที่ 3
37
31
68
มัธยมศึกษาปีที่ 4
30
26
56
มัธยมศึกษาปีที่ 5
30
37
67
มัธยมศึกษาปีที่ 6
28
29
57
รวม
198
186
384

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
51
35
86
มัธยมศึกษาปีที่ 2
38
33
71
มัธยมศึกษาปีที่ 3
31
27
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
31
38
69
มัธยมศึกษาปีที่ 5
28
31
59
มัธยมศึกษาปีที่ 6
26
19
45
รวม
205
183
388

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช

นายถวิล บุญอินทร์
ผู้อำนวยการ

มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com