ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 

นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นายกฤษฎา วรทอง
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ - ดนตรี