ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

 

นายอนุชา มังคะละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
   
นายประสิทธิ์ สิทธิดา
ครู คศ.1
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
, ภาษาเกาหลี
นางสาวจิรัชญา วิชญ์ภาส
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
   
นางสาวศศิมล เอี่ยมสอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
Mr.Mark Cruz Basigan
ครูชาวต่างชาติ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ