ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

 

นายอนุชา มังคะละ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
   
นายประสิทธิ์ สิทธิดา
ครูผู้ช่วย
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวจิรัชญา วิชญ์ภาส
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
   

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151