ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางวิเชียร วารินิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนวิชาสุขศึกษา
นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาพลศึกษา