ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษา

 

นางวิเชียร วารินิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้สอนวิชาสุขศึกษา
   
นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาพลศึกษา
   

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151