ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

 

นางวไลพร บวกขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
 

นางเกศรา โพธิยากรณ์
ครู คศ.3

ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

   
   

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151