ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

 

นางสาวเกศรา ขันทองดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
 

นางวไลพร บวกขุนทด
ครู คศ.3

ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์