ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
   
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
นายบุญรอด วินทะชัย
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาพิมพ์ดีด
   
นางสาวยุพดี เวทการ
ครู คศ.2

ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151