ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

 

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

 

นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
   
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
นายบุญรอด วินทะชัย
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาพิมพ์ดีด