ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

 

นายพรชัย ชัยรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
   
นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาชีววิทยา
นางจินตนา สุหงษา
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาเคมี
   
นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151