ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

 

นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
   
นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาชีววิทยา
นางจินตนา สุหงษา
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาเคมี
   
นายพรชัย ชัยรินทร
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาฟิสิกส์

 

 

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151