ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 

นางสาวเขษมสร โข่งศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
 
นายถาวร คุ้มคง
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา