ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

 

นายปัทวีร์ จันแสนตอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้สอนวิชาภาษาไทย
   
นางสาวกฤติยาณี จิตรบรรจง
ครู ค.ศ.1
ผู้สอนวิชาภาษาไทย
   

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ, กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151