ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นายปัทวีร์ จันแสนตอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้สอนวิชาภาษาไทย
   
นางสาวสุภาลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ผู้สอนวิชาภาษาไทย