การสร้างกรอบรูปให้กับภาพ เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการตัดต่อ การใช้เอฟเฟ็กต์ ในการสร้างงาน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับภาพถ่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ เกิดความสวยงามและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เป็นการใส่กรอบรูปภาพด้วยสีขาว เหมือนภาพที่อยู่ในกระดาษอัดรูป โดยสามารถดัดแปลงให้เป็นโปสการ์ดสวย ๆ ตามต้องการได้
        เทคนิคนี้ เราจะวาดเส้นพาธเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้ง จากนั้นทำการเปลี่ยนเป็นการเลือกพื้นที่ และเลือกกลับเป็นด้านตรงข้าม เพื่อใส่สีขาวเป็นกรอบด้านนอก

        หรือเราสามารถปรับกรอบรูปที่สร้างขึ้น ให้มีความฟุ้งเบลอในส่วนของขอบได้ โดยกำหนดค่า Feather Rudus ในขึ้นตอนที่ 3 (จากตัวอย่างเราจะกำหนดเป็น 5 pixels)

เป็นการทำกรอบโดยรอบให้เบลอ เพื่อต้องการเน้นภาพด้านในให้ดูมีมิติโดดเด่น มีวิธีการ ดังนี้
        เราสามารถสร้างกรอบรูปแบบมีลวดลายวงกลมล้อมรอบได้  โดยกำหนดขนาดรัศมีของวงกลมและองศาการจัดวาง ซึ่งวิธีนี้เราจะได้ลวดลายที่ต่างกันออกไปตามการจัดการ โดยใช้ Color Halftone เป็นตัวสร้างชิ้นงาน

เทคนิคนี้ เป็นการเพิ่มกรอบรูปให้เป็นรอยหยัก เพื่อให้เหมาะกับภาพที่ดูมีลูกเล่นน่าสนใจ
            การสร้างกรอบรูปในรูปแบบนี้ เราจะเลือกพื้นที่ภาพเป็นสี่เหลี่ยม จากนั้น คัดลอกภาพขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่ และใส่เอฟเฟ็กต์ให้มีขอบและเงาเหมือนภาพที่อัดใส่กระดาษ จากนั้นให้ทำส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมซ้อนกันเป็นภาพที่ดูแปลกใหม่

            จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างกรอบให้กับรูปภาพ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้งานกราฟิกนั้นสวยงาม และสามารถดึงดูดความสนใจได้ซึ่งการสร้างกรอบรูปภาพจะมีวิธีที่หลากหลายและแตกต่างกันไป เช่น  การสร้างกรอบรูปแบบกระดาษอัดรูป   การสร้างกรอบรูป แบบสี่เหลี่ยมมุมโค้ง การสร้างกรอบรูปแบบมีมิติ  การสร้างกรอบรูปแบบลายวงกลม  การสร้างกรอบรูปแบบเป็นรอยหยัก และการสร้างกรอบรูปแบบรูปซ้อนกันซึ่งวิธีการข้างต้นสามารถนำมาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้ตามต้องการ