ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 


          

กำหนดการสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561

กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาจัดวันตรุษจีน ประจำปี 2561
ครูจเด็ด ครูวิภารัตน์ ครูวิเชียร พร้อมทีมงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรทอง เหรียญเงินที่2 การจัดการค่ายพักแรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาจัดกิจกรรมส่งม้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
 
 
 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online