ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผลคะแนนการสอบ O-net และขอชื่นชมและขอบใจนักเรียนทุกคนที่ทำข้อสอบอย่างเต็มที่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน กับผลการสอบโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program (NAT)

ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูศิลปศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างวิชาศิลปศึกษา
ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาศิลปศึกษา)
ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 )
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 )
แจ้งวันเปิดและปิดทำการของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ใน วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ให้โอวาทคติธรรมและมอบข้าวสารหอมปทุมจำนวน 5 กระสอบให้กับนักเรียน ที่ได้ช่วยกันปลูกและร่วมกันเก็บเกี่ยว โดยมี ท่านผู้อำนวยการชิตพล เพชรวารี ได้เป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวอนุโมทนา พร้อมกับคณะครูและนักเรียน

 

 

                                               

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช

 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู