ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

 


                        พวกเราชาวบ่อแก้ววิทยา                        สร้างศรัทธาก้าวไปไม่เคยหวั่น

              ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคสารพัน                               เรายึดมั่นในความดีมีเมตตา

                       เกียรติวินัยคงไว้ด้วยใจมั่น                      จะฝ่าฟันสู่หลักชัยที่ใฝ่หา

              หลอมรักไว้บ่อแก้ววิทยา                                  งามสง่าคงคุณค่าน่าภูมิใจ

                       บ่อแก้ววิทยา  จะนำพา                           ภูมิปัญญาสู่จุดหมาย

              วิชาการ   คุณธรรมน้อมนำไป                           ราษฎร์ร่วมใจ  รัฐช่วยให้ไม่ฝืดเคือง

                       พวกเราชาวบ่อแก้ววิทยา                        จะรักษาคุณความดีที่ฟูเฟื่อง

              วัฒนธรรม  การกีฬา   พารุ่งเรือง                      เกษตรกรรมนามกระเดื่องเลื่องลือไกล           

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Onlineโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com