ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 


                        พวกเราชาวบ่อแก้ววิทยา                        สร้างศรัทธาก้าวไปไม่เคยหวั่น

              ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคสารพัน                               เรายึดมั่นในความดีมีเมตตา

                       เกียรติวินัยคงไว้ด้วยใจมั่น                      จะฝ่าฟันสู่หลักชัยที่ใฝ่หา

              หลอมรักไว้บ่อแก้ววิทยา                                  งามสง่าคงคุณค่าน่าภูมิใจ

                       บ่อแก้ววิทยา  จะนำพา                           ภูมิปัญญาสู่จุดหมาย

              วิชาการ   คุณธรรมน้อมนำไป                           ราษฎร์ร่วมใจ  รัฐช่วยให้ไม่ฝืดเคือง

                       พวกเราชาวบ่อแก้ววิทยา                        จะรักษาคุณความดีที่ฟูเฟื่อง

              วัฒนธรรม  การกีฬา   พารุ่งเรือง                      เกษตรกรรมนามกระเดื่องเลื่องลือไกล           

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู