คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 


ภาพกิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน