ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่องประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์

ประกาศ

คุณลักษณ์เฉพาะ1,คุณลักษณ์เฉพาะ2

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562