ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557

ผลงานโรงเรียน

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

  1. ชนะเลิศระดับจังหวัด

การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น

  1. รองชนะเลิศระดับภาคเหนือ

การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผลงานผู้บริหาร

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผู้บริหาร
1. นายชูสิทธิ์  แนวราช

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  วันครู  ปี 2558

 

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

ผลงานครู

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู

  1. นายพรชัย ชัยรินทร์

 

ผู้มีผลงานนำเสนอ (IP) ด้านครูผู้สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

  1. นายอนุชา  มังคะละ

ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันครู  ปี 2558

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

 

ผลงานนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
การประกวดวีดิทัศน์เรื่องสั้นคุณค่าแห่งการออม สานฝัน นักการเงินวัยเยาว์ ปี 4

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลชมเย  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สาขากายภาพ ม.ปลาย
ระดับภาคเหนือตอนล่าง

คณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ม.นเรศวร

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์    ระดับม. ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑานักเรียนแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ประเภทเดิน 5000 เมตร

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑา  ระดับจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

ชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑา ระดับจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

จังหวัดกำแพงเพชร

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทอง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

สพม.เขต 41
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com